Daniel COHN-BENDIT : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodniczący
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodniczący
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Deputowani 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferencja Przewodniczących
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 27-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania otwartych źródeł oprogramowania  
- P6_DCL(2008)0046 - Wygasła  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Data otwarcia : 19-05-2008
Termin : 25-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 154 - 25-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie kary śmierci: na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci w celu całkowitego jej zniesienia  
- P6_DCL(2007)0012 - Wygasła  
Sir Graham WATSON , Joseph DAUL , Martin SCHULZ , Cristiana MUSCARDINI , Daniel COHN-BENDIT  
Data otwarcia : 31-01-2007
Termin : 30-04-2007
Liczba sygnatariuszy : 230 - 30-04-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie odrzucenia nominacji Paula Wolfowitza na Prezesa Banku Światowego  
- P6_DCL(2005)0016 - Wygasła  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Hannes SWOBODA  
Data otwarcia : 04-04-2005
Termin : 04-07-2005
Liczba sygnatariuszy : 47 - 04-07-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.