Anders SELLSTRÖM : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt