Michel J.M. DARY : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 26-06-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Niezrzeszeni
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti radical de gauche (Francja)

Przewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 06-02-2002 / 22-09-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej
 • 04-04-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Arabską Unią Maghrebu
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Malta
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 09-09-2002 / 17-10-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 18-10-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council Regulation on information provision and promotion for agricultural products on the internal market - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0385/2000 -  
-
AGRI 
Second Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 404/93 on the common organisation of the market in bananas - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0374/2000 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133