Jan-Kees WIEBENGA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
  • 13-09-1999 / 07-10-2001 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Parlament Europejski
  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Prezydium

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 14-09-1999 / 07-10-2001 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
  • 09-12-1999 / 07-10-2001 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadzykistanem, Turkmenistanem i Mongolia

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council Directive on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0077/2001 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)