Elly PLOOIJ-VAN GORSEL : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Przewodnicząca 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Wiceprzewodnicząca 

 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Prezydium

Wiceprzewodnicząca 

 • 11-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Chinska Republika Ludowa
 • 06-07-2000 / 10-07-2000 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Making a reality of The European Research Area: Guidelines for EU research activities (2002-2006) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0052/2001 -  
-
ITRE 
Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards a European research area" - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0131/2000 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN  
- P5_DCL(2000)0022 - Wygasła  
Toine MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE  
Data otwarcia : 19-12-2000
Termin : 19-03-2001
Liczba sygnatariuszy : 21 - 19-03-2001