Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK : Piąta kadencja Parlamentu 

Członkini 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini

Członkini 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Holandia)

Wiceprzewodnicząca 

  • 13-03-2003 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Członkini 

  • 10-03-2003 / 12-03-2003 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 10-03-2003 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 02-06-2003 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

  • 20-02-2003 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - LAPSED  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN