Salvador JOVÉ PERES : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Hiszpania)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for Council decision on a financial contribution by the Community to certain expenditure incurred by the Member States in implementing the control, inspection and surveillance systems applicable to the common fisheries policy - Committee on Fisheries EN  
- A5-0098/2001 -  
-
PECH 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)