Heléne FRITZON : Strona główna 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt