Evin INCIR : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- DEVE_AD(2019)639818 -  
-
DEVE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt