Josianne CUTAJAR : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt