Alex AGIUS SALIBA : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Petycji 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Ostatnie prace 

Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt