Sergey LAGODINSKY : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Prawna 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- AFET_AD(2019)639811 -  
-
AFET 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt