Katrin LANGENSIEPEN : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Kontakt