Hannah NEUMANN : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Podkomisja Praw Człowieka 

Członkini 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Kontakt