Geert BOURGEOIS : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Kontakt