Geert BOURGEOIS : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Ostatnie prace 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt