Marek BELKA : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
  • 09-07-2019 ... : Komisja Handlu Międzynarodowego

Kontakt