Mounir SATOURI : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 

Kontakt