Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt