Caroline ROOSE : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Ostatnie prace 

Kontakt