Benoît BITEAU : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Rybołówstwa 

Kontakt