Patryk JAKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Kontakt