Ewa KOPACZ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

PE  
Parlament Europejski 

Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącej 

  • Koordynatorka Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka
  • STOA
  • Analizy dla posłów i biblioteka (dodatkowa odpowiedzialność)
  • Wiceprzewodnicząca grupy wysokiego szczebla ds. równości płci i różnorodności
  • Członkini grupy roboczej ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej
  • Zastępowanie przewodniczącego w sprawach dotyczących polityki sąsiedztwa (Wschód, Euronest) (dodatkowa odpowiedzialność)

Członkini 

BURO  
Prezydium 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Kontakt