Leila CHAIBI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Kontakt