Gwendoline DELBOS-CORFIELD : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Ostatnie prace 

Kontakt