Elżbieta KRUK : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Kontakt