Beata MAZUREK : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt