Elżbieta RAFALSKA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt