Sylwia SPUREK : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Sylwia SPUREK  
Sylwia SPUREK 

Na stronie EP NEWSHUB

 • To był emocjonujący tydzień w PE. Wizyta grupy aktywistów i aktywistek z Polski, praca w komisji oraz specjalna sesja PE poświęcona przedstawieniu założeń Zielonego Ładu UE w celu przeciwdziałania katastrofie klimatycznej 🇪🇺 https://t.co/fWzK0PSK2B  #SpurekwPE #MojaPracawPE

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • W krajach członk. UE istnieją znaczne różnice w dostępie do technik zapłodnienia pozaustrojowego, także w sposobie ich przeprowadzania oraz finansowania. Pytam w związku z tym KE o możliwość wprowadzenia na terenie UE jednolitych zasad dostępu do in vitro. https://t.co/L635e1slwy  https://t.co/AVDjfMOw5t 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Jak pokazują badania prowadzone w tym roku w Polsce, aż 54% badanych ma wątpliwości, czy ich firmy są przygotowane na ewentualną kontrolę przestrzegania RODO. Na komisji #LIBE pytałam o podjęte i planowane działania w obszarze prawidłowego wdrażania przepisów RODO. https://t.co/fUcC43sZFi 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt