Grzegorz TOBISZOWSKI : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Kontakt