Damien CARÊME : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Ostatnie prace 

Kontakt