Giuliano PISAPIA : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Kontakt