June Alison MUMMERY : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Ostatnie prace 

June Alison MUMMERY  
June Alison MUMMERY 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt