Annunziata Mary REES-MOGG : Strona główna 

Członkini 

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ( - Karima Delli) (głosowanie) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt