Gina DOWDING : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania