Elisabetta GUALMINI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Budżetowa 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Kontakt