Karoline EDTSTADLER : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Podkomisja Praw Człowieka 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Prawna 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Kontakt