Isabel SANTOS : Strona główna 

Przewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Członkini 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (B9-0045/2019, B9-0046/2019) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt