Hannes HEIDE : Strona główna 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Kontakt