Brian MONTEITH : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Rybołówstwa 
Komisja Prawna 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

Kontakt