John David Edward TENNANT : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) EN  
 

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, The Brexit Party oppose the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, who were democratically elected unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies that they have elected on. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

Brexit Party MEPs voted abstain on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and lightly calls for more transparency with the EU structure.

Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania