John David Edward TENNANT : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Ostatnie prace 

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (A9-0013/2019 - John Howarth) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt