Claire FOX : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

Ostatnie prace 

Kontakt