Robert ROOS : Strona główna 

Członek 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Ostatnie prace 

Kontakt