Belinda DE LUCY : Strona główna 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt