Christina Sheila JORDAN : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ( - Karima Delli) (głosowanie) EN  
 

. ‒ The Brexit party voted in favour of this urgency procedure. The report seeks to ensure that air and road travel is not disrupted in case of no deal Brexit, updating the date of implementation to take into account the seven months extension. The Brexit party voted in favour as we support bringing forward this report in order to prepare for Brexit.

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this report. Whilst data exchanges and cooperation, particularly for the purpose of combatting serious crime, are very important we do not support this being facilitated at EU level. However, if the sovereign nation of Serbia wishes to participate it would not be appropriate to block their decision. Therefore, as we support the underlying principle of cooperation and data sharing to combat serious crime, but not the EU facilitating it, we felt that abstaining was most suitable.

Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (A9-0013/2019 - John Howarth) EN  
 

The Brexit Party voted in favour of this budgetary proposal. The original Commission proposal was to reduce a payment plan for future EU spending in the field of migration and security. This proposal was linked to the Draft Amending Budget Number 4, which should have led to a reduction in Member States’ contributions; however, a Labour MEP managed to make amendments to reverse this. In this case, however, the proposition was to support the original proposal to cut EU funding, not the amendments by the rapporteur, so we voted in favour.

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania