Sandra PEREIRA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt