Martin Edward DAUBNEY : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Ostatnie prace 

Kontakt