Dino GIARRUSSO : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Kontakt