Lucy Elizabeth HARRIS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Petycji 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt