Tsvetelina PENKOVA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Kontakt